Żłobek, przedszkole i szkoła w dobie pandemii

Mimo stale obecnego ryzyka zakażenia koronawirusem od 1 września Ministerstwo Edukacji Narodowej wznowiło pracę ośrodków przedszkolno-szkolnych. Czy powrót dzieci do stacjonarnego trybu nauczania jest bezpieczny? Jak funkcjonuje żłobek, przedszkole i szkoła w dobie pandemii?

Bezpieczny powrót do szkoły

O bezpieczny powrót dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół muszą zadbać zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz dyrektorzy placówek. Tylko wspólny wysiłek wszystkich zainteresowanych pozwoli uniknąć powstawania dużych ognisk zachorowań w szkołach oraz zapobiegnie ich zamykaniu i wprowadzaniu zdalnego nauczania. Niestety dotychczasowe doświadczenia z lekcjami online pokazują, że nie jest to najlepsze rozwiązania – ani dla uczniów, ani dla nauczycieli, ani dla rodziców!

przedszkole w czasie pandemii

Szkoła tylko dla zdrowych dzieci!

Choć szkoły wróciły do normalnej pracy, nie każde dziecko jest tam mile widziane. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, które nie wykazują objawów infekcji dróg oddechowych i nie mają gorączki. Na zajęcia nie powinny przychodzić dzieci, których domownicy są na kwarantannie lub w domowej izolacji! Uczniowie, u których w trakcie trwania zajęć wystąpią niepokojące objawy, mogą zostać skierowane do izolatki.

Standardowe środki ochrony

W szkołach i przedszkolach obowiązują standardowe zalecenia odnośnie do zachowywania dystansu oraz częstego mycia i dezynfekowania rąk. Szkoły powinny zagwarantować powszechny dostęp do środków odkażających zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Mają one także obowiązek przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń i wyposażenia. W kwestii maseczek i przyłbic minister nie wydał nakazu ich noszenia na lekcjach, ich stosowanie jest natomiast rekomendowane w przestrzeniach wspólnych np. na korytarzach w trakcie przerw lub w szatniach.

Nowa organizacja placówek oświatowych

Zadaniem dyrektorów placówek przedszkolnych i szkolnych jest zapewnienie uczniom i nauczycielom możliwie jak najbezpieczniejszych warunków. Stopień udogodnień zależny jest od możliwości danej placówki m.in. od liczby uczniów oraz od warunków lokalowych. Zalecane jest, aby jedna klasa odbywała lekcje w jednym pomieszczeniu, aby ograniczyć przemieszczanie się po szkole. Ponadto w miarę możliwości rekomenduje się skracanie przerw, a w przypadku długiej przerwy obiadowej organizowanie jej osobno dla różnych klas lub roczników. Co szczególnie istotne dla przedszkolaków i młodszych uczniów – ograniczono możliwość odprowadzania maluchów pod klasę lub do szatni, z dzieckiem należy się rozstać przed szkołą i zostawić pod opieką nauczyciela lub innego pracownika.

Nauczanie standardowe, zdalne czy hybrydowe?

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej dopuszczane są trzy formy nauczania. W przypadku braku ograniczeń (związanych np. z umieszczeniem danego powiatu w czerwonej strefie lub stwierdzeniem zakażenia u ucznia lub nauczyciela) w szkołach obowiązuje normalny – stacjonarny tryb nauczania. Jeśli zostanie stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne, lekcje mogą obywać się w trybie hybrydowym (mieszanym) lub zdalnie. Kształcenie hybrydowe polega na częściowym zawieszeniu stacjonarnego nauczania np. dla poszczególnych klas lub zajęć. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość całkowitego zamknięcia szkoły i wprowadzenia nauczania zdalnego dla wszystkich klas. Ewentualne zmiany w trybie kształcenia dyrektor może wprowadzić w porozumieniu m.in. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej może we własnym zakresie wprowadzać modyfikacje w działaniu szkół na terenie całego kraju.

Żłobki i przedszkole w dobie pandemii

W przedszkolach i instytucjach opieki nad dziećmi do 3. roku życia również obowiązują specjalne zaostrzenia sanitarne, mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka zarażenia koronawirusem. Różnica polega na tym, że przy takich maluszkach niemal w całości za przestrzeganie nowych zasad bezpieczeństwa odpowiadają opiekunowie. W placówkach przedszkolnych i żłobkach obowiązują ograniczenia przestrzenne, na jedno dziecko powinna przypadać powierzchnia 2m2. Ponadto nie jest zalecana rotacja dzieci i opiekunów, dana grupa powinna przebywać w wyznaczonej dla niej sali. W miarę możliwości należy usunąć przedmioty i sprzęty, które nie nadają się do dezynfekcji. Reszta rzeczy powinna być często i regularnie myta oraz odkażana. Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, zaleca się spędzać czas na świeżym powietrzu.

Należy pamiętać, że rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej mogą być nieco inaczej realizowane w poszczególnych placówkach. Ostateczne zasady funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół są ustalane przez dyrektorów, dlatego w obecnych czasach rodzice szczególnie uważnie powinni śledzić komunikaty od nauczycieli i opiekunów, a także monitorować zalecenia GIS-u i MEN-u.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.