Zawód: mama – projekt „Mama 4+”, czyli rządowa emerytura dla wieloródek

Już w kwietniu zeszłego roku partia rządząca przestawiła pomysły na zwiększenie zakresu pomocy dla rodzin wielodzietnych. Kilka dni temu ogłoszono zaś szczegóły nowo przyjętego projektu „Mama 4+”, czyli emerytur dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Jak przedstawiają się szczegóły tego niezwykle wyczekiwanego, ale i śmiałego programu?

Emerytura matczyna: kto dostanie pieniądze?

Aby uzyskać prawo do emerytury, kobieta musi przepracować 20 lat, odkładając przez ten czas odpowiednie składki. Nie jest tajemnicą, że panie, które zdecydowały się na powiększenie rodziny, często miały kłopot ze spełnieniem wymaganych warunków. Odpowiedzią obecnej władzy na ten problem jest projekt „Mama 4 plus”, którego beneficjentkami będą wszystkie kobiety, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci, osiągnęły wiek emerytalny i nie mają środków do życia. Otrzymają one od państwa emeryturę minimalną (na dzień dzisiejszy to 1029,80zł brutto). Prawo do emerytury matczynej będą miały zarówno kobiety, które pracowały zbyt krótko, by osiągnąć kapitał do emerytury minimalnej, jak również kobiety, które nie przepracowały ani jednego dnia! Oznacza to, że w pierwszym przypadku państwo dopłaci wymaganą różnicę do kwoty najniższego świadczenia, w drugim – sfinansuje całą sumę.

mama 4 plus

Świadczenie „Mama 4+” również dla ojców i obcokrajowców

Co ciekawe, rząd przewiduje także wypłatę emerytury matczynej dla ojców co najmniej czwórki dzieci (spełniających pozostałe kryteria) – po śmierci matki lub w sytuacji, gdy porzuci ona rodzinę. Sporo kontrowersji budzi fakt, że świadczenie będzie obejmowało także obcokrajowców, mieszkających w Polsce przynajmniej od 10 lat, którzy na terytorium naszego kraju mają tzw. ośrodek interesów życiowych. Posiadanie obywatelstwa polskiego nie będzie warunkiem koniecznym do otrzymania emerytury, wystarczy prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, obywatelstwo któregoś z państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Świadczenie będzie dostępne także dla cudzoziemców legalnie przybywających na terenie naszego kraju.

Od kiedy będzie wypłacane świadczenie„Mama 4+”?

Pieniądze niezbędne do sfinansowania programu zostały uwzględnione w budżecie na 2019 rok, a sam program „Mama 4+” ma wejść w życie z dniem 1 marca 2019 roku. Warto podkreślić, że wówczas, po waloryzacji, minimalna emerytura będzie wynosiła 1100zł brutto. Przewiduje się, że kwota, którą rząd wyda na sfinansowanie tegorocznych wypłat świadczeń dla matek (i ojców) może wynieść około 800 milionów złotych. Pomocą finansową zostanie objętych około 65 tysięcy osób bez brawa do emerytury (bądź renty) i 20,8 tysięcy osób pobierających świadczenia poniżej kwoty najniższej emerytury. W celu uzyskania prawa do świadczenia osoby, które spełnią kryteria, po wejściu przepisów w życie będą musiały złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Emerytura „Mama 4+” to rządowa próba docenienia matek, a także ojców, którzy w przeszłości zrezygnowali z pracy zarobkowej na rzecz wychowywania dzieci, a obecnie nie przysługuje im prawo do najniższej emerytury. Pomoc rodzinom wielodzietnym to jeden z priorytetów obecnej polityki społecznej rządu. O tym, czy program się sprawdzi, przekonamy się w najbliższej przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.