Dobry Start 300+ zmiany w przepisach

Dobry Start to jednorazowe wsparcie finansowe dla uczniów rozpoczynających rok szkolny wynoszące 300zł. Program ten realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod hasłem „inwestycja w edukację polskich dzieci”. Programy rządowe i przepisy z nimi związane zmieniają się każdego roku! Sprawdź co nowego w Dobry Start 300+ zmiany w przepisach 2021.

Dobry Start 300+

Dobry Start 300+ to jednorazowe wsparcie finansowe dla dzieci uczących się i przysługujące im od momentu rozpoczęcia edukacji – pierwsza klasa szkoły podstawowej, aż do ukończenia 20. roku życia oraz dla dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24. roku życia.

dobry start 300

Wniosek o wypłatę świadczenia Dobry Start 300+ może złożyć rodzic dziecka lub jego opiekun prawny. Przepisy regulują także możliwość złożenia wniosku przez opiekunów faktycznych dziecka, rodziców zastępczych, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Dobry Start 300+ jak złożyć wniosek?

Program Dobry Start 300+ realizowany jest w Polsce od 2019 roku. Początkowo dokumenty niezbędne do wypłacenia świadczenia można było złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta oraz w ośrodku pomocy społecznej. Drugą z możliwości było złożenie wniosku online za pośrednictwem bankowości internetowej i przez portal emp@tia.

Od lipca 2021 roku wprowadzono poprawki w programie Dobry Start 300+ Zmiany w przepisach obejmują wykluczenie możliwość osobistego złożenia wniosku o wypłatę świadczenia w wybranym urzędzie. Wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start 300+ – co nie uległo zmianie, można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Dobry Start 300+ zmiany w przepisach

Od lipca 2021 roku wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start 300+ można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną! Niezbędne dokumenty można wypełnić przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Kluczowym organem dla programu Dobry Start 300+ od lipca 2021 roku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie przyznawał i wypłacał świadczenie dla dzieci. Wypłata świadczenia Dobry Start 300+ rozliczana będzie wyłącznie bezgotówkowo i przekazywana na wskazane we wniosku konto bankowe.

Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie z programu Dobry Start 300+?

Im szybciej rodzina złoży wniosek o wypłatę w programie Dobry Start 300+, tym szybciej otrzyma świadczenie. Wniosek wypełniony elektronicznie w lipcu i sierpniu 2021 roku zapewnia przekazanie przelewu przez ZUS na wskazane konto nie później niż do 30 września 2021 roku.

Jeśli wniosek o wypłatę świadczenia Dobry Start 300+ zostanie złożony później niż w sierpniu 2021 roku, wówczas wniosek rozpatrzony zostanie w ciągu dwóch miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.