500+ na pierwsze dziecko – rząd likwiduje kryterium dochodowe!

Do niedawna nie było zgody między politykami partii rządzącej w kwestii wypłacania świadczenia 500+ na pierwsze dziecko. Jednak od soboty 23 lutego 2019 roku wszystko wydaje się jasne, podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości padła deklaracja, że od 1 lipca bieżącego roku zostanie zlikwidowane kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, a tym samym program 500 plus obejmie wszystkie dzieci!

500 plus na pierwsze dziecko – dotychczasowe warunki

Warunkiem otrzymania 500+ (500 plus) na pierwsze dziecko jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z udokumentowanym oświadczeniem o dochodach. Na chwilę obecną obowiązujące kryterium dochodowe wynosi – 800zł netto na każdą osobę w rodzinie lub 1200zł netto na każdą osobę w rodzinie w przypadku wychowywania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Niemal od początku funkcjonowania programu konieczność wykazania niskiego dochodu przy przyznawaniu świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko (lub jedyne dziecko) budziła duże kontrowersje, zarzucano rządzącym niesprawiedliwe traktowanie rodzin, a jako najbardziej pokrzywdzonych wskazywano pracujących samotnych rodziców.

program 500 plus

500 plus na pierwsze dziecko – warunki od 1 lipca 2019

Od tego dnia zasady korzystania ze świadczenia 500+ na pierwsze dziecko zostaną maksymalnie uproszczone, skorzystać z niego będą mogli wszyscy niezależnie od dochodu. Pieniądze będą wypłacane na każde dziecko aż do ukończenia 18. roku życia. Nadal jednak konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku osobiście lub elektronicznie (przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną).

Kolejne programy społeczne dowodzą, że dla obecnego rządu priorytetem jest polityka prorodzinna. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że wiele polskich rodzin już skorzystało ze świadczeń wypłacanych na drugie i kolejne dziecko, a teraz – po likwidacji kryterium dochodowego – liczba beneficjentów programu 500 plus jeszcze wzrośnie. Wypłacanie świadczenia 500+ na pierwsze dziecko jest częścią większego konceptu poprawy jakości życia polskich rodzin oraz ułatwiania młodym osobom decyzji o założeniu rodziny. Czy zostanie osiągnięty cel rządu, czyli wzrost dzietności? Spodziewany wzrost urodzeń po wprowadzeniu świadczenia 500+ na drugie i kolejne dziecko nie był aż tak spektakularny, jak zakładano. Ze względu na to, że „opłacalne” było dopiero drugie dziecko, rodziny decydowały się na kolejne potomstwo, nie zmieniała się jednak sytuacja par bezdzietnych, które nie czuły się „skuszone” propozycją rządu. Od pierwszego lipca, gdy posiadanie dziecka będzie równoznaczne z wypłatą świadczenia, istnieje prawdopodobieństwo, że wreszcie nastąpi upragniony przez rząd wzrost urodzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.