Karta Dużej Rodziny – dla kogo i po co?

Rodziny wielodzietne bardzo często zmagają się z problemami finansowymi. Niezwykle trudnym zadaniem jest utrzymanie w ryzach domowego budżetu przy wydatkach mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, żywieniowe, naukowe i rekreacyjne wszystkich członków rodziny! Na szczęście olbrzymim wsparciem jest Karta Dużej Rodziny! Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Jak ją zdobyć? Jakie korzyści płyną z jej posiadania?

Karta Dużej Rodziny: dla kogo?

O wyrobienie Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą ubiegać się członkowie rodzin wielodzietnych, w których na utrzymaniu rodziców jest co najmniej trójka dzieci. Warto pamiętać, że przy przyznawaniu karty nie jest brana wysokość dochodów w rodzinie! Prawo do korzystania z karty mogą uzyskać rodzice, ewentualnie małżonek rodzica (ojczym, macocha), no i oczywiście dzieci. Ponadto możliwość otrzymania KDR mają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Od 1 stycznia 2019 roku o Kartę Dużej Rodziny mogą również ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek utrzymywali przynajmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania karty mają zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Do grupy wykluczonych z prawa do otrzymania karty zalicza się rodziców, którzy są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Jak długo obowiązuje Karta Dużej Rodziny? W przypadku rodziców przez całe życie, w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia nauki (do 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego lub do 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki w szkole wyższej). Dzieciom z niepełnosprawnością karta przysługuje na cały czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie wyrobić Kartę Dużej Rodziny

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć przez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej emp@tia, przy czym wymagany do tego jest profil zaufany, lub w sposób tradycyjny bezpośrednio w instytucji, która w danej gminie lub mieście zajmuje się wydawaniem KDR (można to sprawdzić na stronie ministerstwa albo w urzędzie gminy lub miasta). Wniosek o przyznanie karty składa osoba pełnoletnia w imieniu wszystkich członków rodziny. Warto przypomnieć, że można wnioskować o wydanie karty w wersji plastikowej (karta wygląda jak karta płatnicza), mobilnej (aplikacja na smartfony i tablety) lub jednocześnie w obu wersjach.

Wraz z wypełnionym formularzem ojciec i matka muszą złożyć oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; dzieci powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole wyższej; dzieci z rodzin zastępczych lub z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka (szczegółowe informacje na stronie ministerstwa). Osoby, które nie posiadają numeru PESEL, muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (rodzice i dzieci), ponadto: małżonek rodzica – akt zawarcia małżeństwa. Cudzoziemcy oprócz wyżej wymienionych dokumentów muszą okazać dowód potwierdzający prawo do mieszkania w Polsce lub zezwolenie na pobyt w kraju. W przypadku osób niepełnosprawnych należy przygotować orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby, które mają już przyznaną plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcą złożyć wniosek jedynie o kartę elektroniczną, nie muszą składać ponownie żadnych dokumentów, jedynie wpisać numery telefonu oraz adresy e-mail członków rodziny. Dane do autoryzacji karty mobilnej (numer karty i hasło) zostaną przesłane mailowo i smsowo (na adres i numer telefonu podane we wniosku).

W przypadku karty mobilnej konieczne jest pobranie aplikacji mKDR w sklepie Google Play lub App Store. Zaletami korzystania z mobilnej karty jest możliwość tworzenia list ulubionych partnerów akcji, łatwiejszego wyszukiwania ciekawych ofert w okolicy oraz powiadomienia o nowych ofertach. Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna, ewentualne opłaty nie przekraczają 10zł i dotyczą np. wyrobienia duplikatu karty.

Karta Dużej Rodziny: korzyści

Zalet posiadania Karty Dużej Rodziny jest naprawdę sporo. Przede wszystkim dzięki niej można uzyskać zniżki na przejazdy kolejowe (dla rodziców – 37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne), ulgę za opłaty za paszport (dla rodziców – 50%, dla dzieci – 75%), rabaty na bilety do kin i teatrów, zniżki w sklepach spożywczych, ulgi na paliwo, zniżki w ośrodkach sportu i rekreacji, zniżki w księgarniach, żłobkach lub przedszkolach, zniżki w restauracjach i kawiarniach. W programie uczestniczy wiele instytucji państwowych oraz firm prywatnych (wykaz partnerów akcji można znaleźć tu), ich udział w akcji potwierdza specjalny znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W celu skorzystania ze zniżek wystarczy okazać swoją Kartę Dużej Rodziny wraz z dowodem tożsamości. Warto pamiętać, że każdy członek rodziny może korzystać z karty osobno.

Karta Dużej Rodziny to propozycja dla rodzin wielodzietnych (3+). Daje ona wiele możliwości zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Uprawnia do korzystania ze zniżek, rabatów, bonusów w instytucjach państwowych oraz w firmach prywatnych. Potencjał programu jest ogromny, co ma odzwierciedlenie w stale rosnącej bazie partnerów. Wniosek o kartę można złożyć osobiście w instytucji zajmującej się wydawaniem KDR właściwej dla miejsca zamieszkania rodziny bądź przez internet. Warto pamiętać, że niektóre gminy oferują dodatkowe lokalne Karty Dużej Rodziny!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*

*