Karta Dużej Rodziny – dla kogo i po co?

Rodziny wielodzietne bardzo często zmagają się z problemami finansowymi. Niezwykle trudnym zadaniem jest utrzymanie w ryzach domowego budżetu przy wydatkach mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, żywieniowe, naukowe i rekreacyjne wszystkich członków rodziny! Na szczęście olbrzymim wsparciem jest Karta Dużej Rodziny! Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? Jak ją zdobyć? Jakie korzyści płyną z jej posiadania?

Karta Dużej Rodziny: dla kogo?

O wyrobienie Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą ubiegać się członkowie rodzin wielodzietnych, w których na utrzymaniu rodziców jest co najmniej trójka dzieci. Warto pamiętać, że przy przyznawaniu karty nie jest brana wysokość dochodów w rodzinie! Prawo do korzystania z karty mogą uzyskać rodzice, ewentualnie małżonek rodzica (ojczym, macocha), no i oczywiście dzieci. Ponadto możliwość otrzymania KDR mają rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Od 1 stycznia 2019 roku o Kartę Dużej Rodziny mogą również ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek utrzymywali przynajmniej troje dzieci.

Prawo do posiadania karty mają zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Do grupy wykluczonych z prawa do otrzymania karty zalicza się rodziców, którzy są pozbawieni władzy rodzicielskiej lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Jak długo obowiązuje Karta Dużej Rodziny? W przypadku rodziców przez całe życie, w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia nauki (do 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego lub do 30 września roku, w którym planowane jest ukończenie nauki w szkole wyższej). Dzieciom z niepełnosprawnością karta przysługuje na cały czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie wyrobić Kartę Dużej Rodziny

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć przez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej emp@tia, przy czym wymagany do tego jest profil zaufany, lub w sposób tradycyjny bezpośrednio w instytucji, która w danej gminie lub mieście zajmuje się wydawaniem KDR (można to sprawdzić na stronie ministerstwa albo w urzędzie gminy lub miasta). Wniosek o przyznanie karty składa osoba pełnoletnia w imieniu wszystkich członków rodziny. Warto przypomnieć, że można wnioskować o wydanie karty w wersji plastikowej (karta wygląda jak karta płatnicza), mobilnej (aplikacja na smartfony i tablety) lub jednocześnie w obu wersjach.

Wraz z wypełnionym formularzem ojciec i matka muszą złożyć oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; dzieci powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole wyższej; dzieci z rodzin zastępczych lub z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka (szczegółowe informacje na stronie ministerstwa). Osoby, które nie posiadają numeru PESEL, muszą dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (rodzice i dzieci), ponadto: małżonek rodzica – akt zawarcia małżeństwa. Cudzoziemcy oprócz wyżej wymienionych dokumentów muszą okazać dowód potwierdzający prawo do mieszkania w Polsce lub zezwolenie na pobyt w kraju. W przypadku osób niepełnosprawnych należy przygotować orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Osoby, które mają już przyznaną plastikową Kartę Dużej Rodziny i chcą złożyć wniosek jedynie o kartę elektroniczną, nie muszą składać ponownie żadnych dokumentów, jedynie wpisać numery telefonu oraz adresy e-mail członków rodziny. Dane do autoryzacji karty mobilnej (numer karty i hasło) zostaną przesłane mailowo i smsowo (na adres i numer telefonu podane we wniosku).

W przypadku karty mobilnej konieczne jest pobranie aplikacji mKDR w sklepie Google Play lub App Store. Zaletami korzystania z mobilnej karty jest możliwość tworzenia list ulubionych partnerów akcji, łatwiejszego wyszukiwania ciekawych ofert w okolicy oraz powiadomienia o nowych ofertach. Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna, ewentualne opłaty nie przekraczają 10zł i dotyczą np. wyrobienia duplikatu karty.

Karta Dużej Rodziny: korzyści

Zalet posiadania Karty Dużej Rodziny jest naprawdę sporo. Przede wszystkim dzięki niej można uzyskać zniżki na przejazdy kolejowe (dla rodziców – 37% na bilety jednorazowe, 49% na bilety miesięczne), ulgę za opłaty za paszport (dla rodziców – 50%, dla dzieci – 75%), rabaty na bilety do kin i teatrów, zniżki w sklepach spożywczych, ulgi na paliwo, zniżki w ośrodkach sportu i rekreacji, zniżki w księgarniach, żłobkach lub przedszkolach, zniżki w restauracjach i kawiarniach. W programie uczestniczy wiele instytucji państwowych oraz firm prywatnych (wykaz partnerów akcji można znaleźć tu), ich udział w akcji potwierdza specjalny znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. W celu skorzystania ze zniżek wystarczy okazać swoją Kartę Dużej Rodziny wraz z dowodem tożsamości. Warto pamiętać, że każdy członek rodziny może korzystać z karty osobno.

Karta Dużej Rodziny to propozycja dla rodzin wielodzietnych (3+). Daje ona wiele możliwości zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Uprawnia do korzystania ze zniżek, rabatów, bonusów w instytucjach państwowych oraz w firmach prywatnych. Potencjał programu jest ogromny, co ma odzwierciedlenie w stale rosnącej bazie partnerów. Wniosek o kartę można złożyć osobiście w instytucji zajmującej się wydawaniem KDR właściwej dla miejsca zamieszkania rodziny bądź przez internet. Warto pamiętać, że niektóre gminy oferują dodatkowe lokalne Karty Dużej Rodziny!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.