Czy za poród rodzinny trzeba zapłacić?

Poród rodzinny to marzenie wielu par, które chcą wspólnie przeżywać jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń w swoim życiu! Wsparcie najbliższej osoby (lub osób) w tym pięknym i niezwykle wyczerpującym fizycznie i emocjonalnie dla kobiety momencie jest ogromnie pomocne! Potwierdzają to zarówno same rodzące, jak i personel medyczny. Jak w Polsce wygląda poród rodzinny? Czy za obecność bliskich przy porodzie trzeba zapłacić?

Poród rodzinny według prawa

Zgodnie z obowiązującymi u nas standardami opieki okołoporodowej chęć skorzystania z obecności osoby towarzyszącej podczas porodu deklaruje się już na etapie przygotowywania planu porodu, czyli na długo przed wyznaczonym terminem. Plan porodu opracowuje się z pomocą położnej, która doradza najlepsze rozwiązania. Dokument ten zawiera informacje dotyczące całego przebiegu porodu, w tym obecności bliskiej osoby – męża, mamy, siostry, przyjaciółki, douli (asystentka porodu) lub kilku osób. Plan porodu trzeba mieć przy sobie w chwili przyjęcia na oddział (personel medyczny powinien zapoznać się z jego treścią).

poród rodzinny

Ile kosztuje poród rodzinny?

Według prawa poród w Polsce jest bezpłatną usługą świadczoną przez oddziały położnicze w placówkach podlegających Narodowemu Funduszowi Zdrowia! Tym samym poród rodzinny powinien być wolny od jakichkolwiek opłat, mówiąc dosadniej, pobieranie pieniędzy przez szpital za możliwość skorzystania z porodu rodzinnego jest niezgodne z prawem. Niestety jednak rzeczywistość w polskich szpitalach publicznych wygląda zupełnie inaczej, bowiem w praktyce zasady odpłatności leżą w gestii dyrekcji. I tak w niektórych placówkach poród rodzinny będzie bezpłatny (ewentualna opłata za strój ochronny), a w innych płatny, przy czym kwota może się wahać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych! Tak więc przed podjęciem decyzji o wyborze szpitala należy sprawdzić, jak wygląda w nim polityka porodów rodzinnych, na jakie udogodnienia może liczyć rodząca, a najlepiej odwiedzić daną placówkę i porównać panujące w niej warunki z oczekiwaniami rozpisanymi na planie porodu.

Poród rodzinny – czy warto?

Na poród rodzinny decyduje się coraz więcej par, jednak przyszli rodzice, którzy nie są na to gotowi, nie powinni odczuwać przymusu! Niemniej jednak warto rozważyć opcję porodu rodzinnego, aby skonfrontować swoje stanowiska! Zdarza się, że kobiety nie poruszają tego tematu, z góry zakładając, że partner nie jest zainteresowany obecnością przy porodzie! Mężczyzna zaś „siedzi cicho”, wydaje mu się bowiem, że partnerka nie chce jego asysty! Decyzję respektującą zdanie obojga partnerów należy podjąć wspólnie, choć należy pamiętać, że kobieta w tej kwestii powinna mieć głos decydujący! A dlaczego warto odbyć poród rodzinny? Poród, nawet gdy przebiega bez komplikacji, jest doświadczeniem niezwykle stresującym, obecność partnera (lub innej bliskiej osoby) stanowi więc wsparcie fizyczne i emocjonalne, które daje wymierne efekty! Badania dowodzą, że poród rodzinny w ogromnej większości przypadków przebiega sprawniej i krócej niż poród bez udziału partnera!

Rola partnera przy porodzie

Osoba towarzysząca kobiecie przy porodzie nie może być „zabłąkanym turystą”, który więcej przeszkadza, niż przynosi pożytku! Bardzo ważne, aby w odpowiednim czasie ciężarna określiła swoje oczekiwania wobec swojego partnera porodowego, aby mógł on się przygotować do wypełnienia swojej roli! Każda kobieta ma własne wymagania, jednak można z całą pewnością powiedzieć, że idealny asystent na czas porodu jest aktywnym uczestnikiem, pośredniczy między rodzącą i otoczeniem (lekarzami, położną, rodziną), pomaga w toalecie i przy zmianie pozycji, podaje picie i jedzenie, przypomina o prawidłowych technikach oddychania czy wreszcie zabawia rozmową i po prostu trzyma za rękę!

Poród rodzinny to niezapomniane przeżycie dla obojga partnerów! Jeśli tylko jest taka możliwość, lepiej z niej skorzystać, niż później żałować! Trzeba pamiętać, że poród rodzinny nie ma konkretnego scenariusza, którego trzeba się trzymać, można go dopasowywać do swoich potrzeb. Partner może trwać przy rodzącej cały czas, włącznie z obecnością przy wszystkich procedurach i badaniach, aż do momentu, w którym będzie mógł potrzymać noworodka, może też wyjść w finalnej fazie akcji porodowej! I choć poród rodzinny powinien być bezpłatny, możliwość uczestnictwa w narodzinach własnego dziecka jest warta dopłacenia kilkudziesięciu złotych!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.