O jakie świadczenia może starać się młoda mama?

Po urodzeniu dziecka kobieta może ubiegać się jako młoda matka, wraz z ojcem dziecka lub jako matka samotna, o szereg świadczeń jej należnych.

swiadczeniaBecikowe

Rodzice mogą wnioskować w ośrodkach pomocy społecznej o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, powszechnie nazywaną becikowym, w kwocie 1000 zł. Przyznawana jest ona z tytułu urodzenia się dziecka żywego. Uprawnienie do ubiegania się o wypłatę tego świadczenia przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje przy tym kryterium dochodowe, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 1922 zł netto.

Zasiłek rodzinny i dodatki (świadczenia)

Rodzice dziecka, u których przeciętny miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 674 zł netto mogą ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub w ośrodku gminnym o zasiłek rodzinny. Przysługuje on zarówno pełnym rodzinom, jak i matce samotnie wychowującej dziecko, ale uwaga! Jeśli na dziecko zostały zasądzone alimenty od ojca, wówczas zasiłek nie będzie przysługiwał.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, limit dochodu zwiększa się i nie może on przekroczyć na członka rodziny kwoty 764 zł.

Od dnia 1 listopada 2015 oku zasiłek rodzinny będzie wynosił:

  • 89 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat,
  • 118 zł na dziecko w wieku 6 – 18 lat,
  • 129 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lat.

Świadczeniobiorcy mogą ubiegać się o różnego rodzaju dodatki, w tym jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł, czy dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, przyznawany na 24, 35 lub 72 miesięcy, po 400 zł.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli wniosek o jego przyznanie zostanie złożony przed ukończeniem przez dziecko 1 roku życia.

Istnieje również dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80 zł miesięcznie, na trzecie i każde następnie dziecko w rodzinie. Niemniej, przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Samotne macierzyństwo

Samotne matki, które mają prawo do zasiłku rodzinnego i został on im przyznany, mogą też otrzymać specjalny dodatek z tytułu samotnego macierzyństwa, w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. Kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci, jeśli samotna matka wychowuje dziecko niepełnosprawne. Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres jednego roku, a płatnikiem jest gmina.

O wszelkich formalnościach po urodzeniu dziecka przeczytaj w naszym artykule.

Iza

Przepraszam, ale taki zasiłek tak na prawdę nic nie daje. Co to jest sto złotych w dzisiejszych czasach? Kiedy to czasami są jedne zakupy. Gdzie wydaje się sto złotych i człowiek patrzy na te produkty i zastanawia się dlaczego ich jest tak mało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.