L4 na dziecko – komu przysługuje? Ile płatne?

Choroba dziecka to zawsze duży stres dla rodziców. Chory maluch wymaga odpowiedniej opieki, a przede wszystkim zamiast iść do przedszkola lub szkoły, musi zostać w domu! Gdy o pomoc nie można poprosić dziadków, jeden z rodziców musi wziąć tzw. L4 na dziecko. W jaki sposób uzyskać zwolnienie lekarskie na dziecko? Kto płaci i ile płaci, gdy rodzic wziął zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

Zwolnienie lekarskie na dziecko: komu przysługuje?

Komu przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem? Zgodnie z przepisami każdy pracownik, który ma dziecko, ma prawo skorzystać z przysługujących mu dodatkowych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Przepisy wyszczególniają – zwolnienie na opiekę nad dzieckiem chorym z prawem do zasiłku, zwolnienie na opiekę nad dzieckiem zdrowym z prawem do zasiłku oraz dodatkowe zwolnienie na opiekę nad dzieckiem z prawem do zachowania wynagrodzenia.

  • zwolnienie na opiekę nad dzieckiem z prawem do zachowania wynagrodzenia – dotyczy rodziców (zarówno matki, jak i ojca) dzieci do 14. roku życia. Pracownikowi przysługują dwa dni wolnego (lub 16 godzin) – są to zawsze dwa dni niezależnie od liczby dzieci. Z dodatkowego wolnego może skorzystać tylko jeden rodzic lub rodzice mogą się nim podzielić.
  • zwolnienie na opiekę nad dzieckiem z prawem do zasiłku opiekuńczego – obowiązuje pracowników objętych ubezpieczeniem chorobowym (m.in. osoby na umowę o pracę, osoby samozatrudnione dobrowolnie opłacające składkę). O zwolnienie można ubiegać się w przypadku, gdy konieczne jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem. Uprawnieni do pobierania zasiłku na opiekę nad chorym dzieckiem nie są wyłącznie biologiczni rodzice, ale również rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni, a także osoby, które nie są rodzicami dziecka, jednak je wychowują i utrzymują. Zasiłek może być pobierany przez matkę lub przez ojca, przy czym nie za ten sam okres, świadczenie jest wypłacane tylko jednemu z nich – temu, który złoży odpowiedni wniosek.
l4 na dziecko

Jak długo można pobierać zasiłek na opiekę nad chorym dzieckiem? Okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy, różni się w zależności od wieku dziecka. Należy pamiętać, że liczba dni pozostaje taka sama bez względu na liczbę posiadanych dzieci i jest do podziału między rodzicami, oznacza to, że całą pulę może wykorzystać jeden rodzic lub rodzice mogą się podzielić tymi dniami w zależności od preferencji. Gdy rodzic otrzyma L4 na dziecko, może liczyć na to, że:

  • świadczenie będzie wypłacane maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka dotyczy chorego dziecka do 14. roku życia (łącznie dla obojga rodziców, bez względu na liczbę dzieci).
  • świadczenie będzie wypłacane maksymalnie przez 14 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka dotyczy chorego dziecka powyżej 14. roku życia (łącznie dla obojga rodziców, bez względu na liczbę dzieci).
  • świadczenie będzie wypłacane maksymalnie przez 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka dotyczy chorego niepełnosprawnego dziecka od 14. do 18. roku życia (łącznie dla obojga rodziców, bez względu na liczbę dzieci).

Warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje także w sytuacji, gdy konieczne jest podjęcie opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Pieniądze są wówczas wypłacane przez maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym.

Kiedy zasiłek opiekuńczy nie zostanie wypłacony? W przypadku, gdy w tym samym gospodarstwie domowym przebywa osoba, która mogłaby się zająć dzieckiem (np. bezrobotny rodzic, matka na urlopie wychowawczym). Wyjątkiem jest przypadek, gdy sytuacja dotyczy dziecka poniżej 2. roku życia.

Zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem

Innym rodzajem zasiłku, który może otrzymać rodzic, jest zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem (niepotrzebne jest zwolnienie lekarskie na dziecko). Rodzic może uzyskać zwolnienie z prawem do zasiłku, gdy wymagana jest opieka nad dzieckiem do 8. roku życia i dotyczy ona następujących sytuacji: żłobek, przedszkole, szkoła lub klub dziecięcy, do którego uczęszcza dziecko, zostało niespodziewanie zamknięte; niania, z którą jest podpisana umowa uaktywniająca, zachorowała; jest podejrzenie, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej i inspektor sanitarny zadecydował o jego izolacji; rodzic dziecka (lub drugi małżonek), który do tej pory zajmował się dzieckiem, rozchorował się lub trafił do szpitala; matka z powodu porodu nie może zajmować się dzieckiem.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego poniżej 18. roku życia również przysługuje zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym dzieckiem. Świadczenie przysługuje w przypadku, gdy rodzic dziecka (lub drugi małżonek), który do tej pory zajmował się dzieckiem, rozchorował się lub trafił do szpitala lub matka z powodu porodu nie może się nim zajmować. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, aby otrzymać zasiłek, niezbędne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki.

Jak długo może trwać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem zdrowym z prawem do zasiłku opiekuńczego? Świadczenie będzie wypłacane maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli opieka dotyczy dziecka do 8. roku życia lub maksymalnie 30 dni, jeśli opieka dotyczy dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia.

Zwolnienie na dziecko: ile płatne?

Rodzice często zastanawiają się, czy „opłaca się” brać L4 na dziecko, ile płatne jest takie świadczenie? W przypadku zwolnienia na dziecko z prawem do zasiłku wypłacane jest 80% podstawy wymiaru zasiłku, co oznacza, że rodzic otrzymuje 80% swojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W jaki sposób otrzymać pieniądze za zwolnienie na dziecko, kto płaci świadczenie? Zasiłek wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, dlatego ubiegać się mogą o niego wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem może zostać przedłużone, jednak jeśli przekracza określoną liczbę płatnych dni w roku kalendarzowym, rodzic traci prawo do zasiłku.

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem – jak złożyć wniosek o zasiłek?

Wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego (druk Z-15A) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub u swojego pracodawcy. W przypadku zasiłku na opiekę nad dzieckiem chorym potrzebne jest zwolnienie lekarskie na dziecko. W przypadku zasiłku na opiekę nad dzieckiem zdrowym (np. ze względu na zamknięcie żłobka) wystarczające jest samodzielne napisane oświadczenie. Kiedy należy złożyć wniosek? Najlepiej od razu, jednak pracownik ma na to 6 miesięcy liczone od ostatniego dnia, za który można było dostać zasiłek.

Każdy pracownik powinien znać swoje prawa, nie inaczej jest w przypadku pracujących rodziców. Zwolnienie lekarskie na dziecko pozwala zająć się chorym maluchem, a wypłacany przez określony czas zasiłek opiekuńczy zapobiega znacznemu nadszarpnięciu domowego budżetu. W sprawie L4 na dziecko więcej szczegółów można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.