Kto skorzysta na programie Maluch+?

Obecny rząd po raz kolejny udowadnia, jak silny nacisk kładzie na politykę prorodzinną w Polsce. Po wprowadzeniu programu 500+ oraz Mieszkanie+ przyszedł czas na zwiększenie środków przeznaczonych na realizację programu Maluch+. Na rok 2018 zarezerwowano na ten cel 450 milionów złotych, czyli trzy razy więcej niż w roku 2017. Kto może zostać beneficjentem programu Maluch Plus i w jaki sposób należy ubiegać się o dofinansowanie?

Babcia, opiekunka czy żłobek?

Wielu rodzicom spędza sen z powiek zastanawianie się, komu mogą powierzyć opiekę nad swoim maluchem, gdy przyjdzie czas powrotu do pracy. Tym, którzy nie mogą liczyć na pomoc babć i dziadków, pozostają do wyboru żłobki i kluby dziecięce, których niestety jest w Polsce jak na lekarstwo lub dzienni opiekunowie, choć i ich jest wciąż za mało. Wprawdzie z roku na rok sytuacja nieco się poprawia, jednak nadal brakuje miejsc w państwowych i prywatnych instytucjach opieki dla większości chętnych. Dodatkową barierą dla rodziców gorzej sytuowanych jest fakt, że opłaty w takich placówkach są nierzadko poza ich zasięgiem finansowym.

Maluch plusProgram Maluch+ 2018 – co się zmieni?

Głównym celem projektu jest pomoc w rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia (żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni) – rządowe wsparcie dotyczy między innymi tworzenia nowych placówek w okolicach, gdzie nie funkcjonowały do tej pory żadne instytucje opieki nad maluchami do 3. roku życia. Aktualnie notuje się znaczący wzrost liczby urodzeń, a to oznacza większe zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych, a także na pomoc opiekunów dziennych. Taka sytuacja wymusza więc zwiększenie finansowania na rozwój instytucji opieki. Istniejący od kilku lat program Maluch został w zeszłym roku unowocześniony oraz rozszerzony, co zaznaczono, dodając do jego nazwy „+”, znak charakterystyczny dla projektów społecznych obecnego rządu. W edycji na rok 2018 zdecydowano się również przeznaczyć na realizację programu aż 450 milionów złotych, w porównaniu z rokiem 2017 jest to o 300 milionów złotych więcej! Zwiększenie pomocy na rozwój oraz utrzymanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat to nie wszystko, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowo zapowiedziała szybsze uruchomienie środków. Jest to istotna zmiana, gdyż zarówno samorządy, jak i osoby prywatne będą miały więcej czasu na odpowiednie przygotowanie się i przeprowadzenie inwestycji.

Dla kogo program Maluch+?

Aby zdobyć dotację (nawet do 80% kosztów projektu), należy przystąpić do konkursu. O dofinansowanie ubiegać się mogą: jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiaty, gminy), osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (także uczelnie i współpracujące z nimi podmioty). Rozdysponowanie środków dostępnych w ramach programu odbywa się w czterech modułach:

  • Moduł 1 (dla jednostek samorządu terytorialnego) – utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:
  • Moduł 1a – dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł.
  • Moduł 1b – dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonują instytucje opieki, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania przekracza 3 miliony złotych.
  • Moduł 2 (dla gmin) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu Maluch.
  • Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – utworzenie nowych miejsc opieki przez: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) oraz zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc.
  • Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

Dodatkowo w modułach: 1, 2, 4 przewidziana jest pomoc dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci wymagających szczególnej opieki.

Gdzie i kiedy zgłaszać wnioski?

Termin składania ofert zależy od wybranego modułu: dla modułu 1: do 24 listopada 2017r.; dla modułu 2, 3 i 4: do 17 listopada 2017r. Odpowiednie formularze należy wypełnić i złożyć w formie papierowej w urzędzie wojewódzkim (osobiście lub wysłać pocztą) lub dokonać zgłoszenia drogą internetową za pośrednictwem platformy ePUAP. Dokładne informacje wraz z potrzebnymi formularzami dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tu). Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić w terminie do 31.01.2018r.

Stopniowe zwiększanie nakładów finansowych na otwieranie nowych żłobków i klubów dziecięcych, a także zwiększanie miejsc u opiekunów dziennych to inicjatywa, która spodoba się rodzicom, którzy mając w okolicy dostęp do placówek opieki, łatwiej będą mogli podjąć decyzję o powrocie do pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.