Koronawirus i dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Ze względu na pandemię koronawirusa ponad miesiąc temu zamknięto wszystkie żłobki, przedszkola, kluby dziecięce i szkoły. Na rodziców spadła więc konieczność zapewnienia opieki dziecku w czasie, który normalnie spędzałoby w szkole. Kto miał możliwość, rozpoczął pracę w trybie zdalnym, inni zostali zmuszeni do wzięcia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem! Na szczęście rząd przygotował dla tych rodziców dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu i na jakich zasadach on przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie pandemii – najważniejsze informacje

Na czas pandemii koronawirusa (SARS-Cov-2) rząd uchwalił specustawę, której zadaniem jest wsparcie dla ratowania polskiej gospodarki. Specjalne przepisy dotyczą również pracujących rodziców, którzy z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków, do których uczęszczały ich dzieci, zostali zmuszeni do opieki nad nimi. Mogą oni ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jakie są zasady otrzymania tego świadczenia?

zasilek opiekunczy

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym (tylko osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą) dzieci do 8. roku życia. Dodatkowo o świadczenie mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci do 18. roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia wymagających specjalnej opieki w placówkach, które w wyniku pandemii zostały zamknięte (m.in. ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej). Ponadto zasiłek przysługuje rodzicom (opiekunom) dzieci, którymi do tej pory opiekowała się niania (opiekun dzienny), a obecnie z powodu epidemii nie może ona wykonywać swoich obowiązków. W tym przypadku warunkiem jest jednak podpisana ustawa uaktywniająca. Przyznawanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego odbywa się na podobnych zasadach jak zwykłego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie może pobierać tylko jeden rodzic, ponadto pieniądze nie będą wypłacane w przypadku, gdy drugi z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku opiekę (np. drugi rodzic jest bezrobotny lub aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym). Warto pamiętać, że 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje łącznie obojgu rodzicom (niezależnie od liczby dzieci), jeden rodzic może wykorzystać całość lub rodzice mogą podzielić się opieką (np. po połowie).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć do pracodawcy (ewentualnie do zleceniodawcy lub bezpośrednio do ZUS-u). Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tam też znaleźć można wszystkie informacje dotyczące szczegółów przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wniosek o przyznanie zasiłku (w pełnym wymiarze) wystarczy złożyć raz, w przypadku wydłużenia wypłacania świadczenia zostanie ono przyznane na podstawie przedłożonego już oświadczenia. Bez złożonego wniosku dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie wypłacany!

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy w czasie epidemii Covid-19?

Kwota dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80% kwoty wynagrodzenia. Co ważne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni obowiązujących w przypadku standardowych zasiłków opiekuńczych.

Jak długo wypłacany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasadniczo dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na 14 kolejnych dni, jednakże od momentu jego wprowadzenia w marcu rząd sukcesywnie przedłuża możliwość pobierania świadczenia. Aktualnie wypłacana jest trzecia transza (obowiązuje do 26 kwietnia). Ewentualne przedłużenie wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest zależne od utrzymania nakazu zamknięcia szkół, przedszkoli i innych placówek opieki nad dziećmi (w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi).

Na chwilę obecną wiadomo, że szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte do 26 kwietnia, przy czym ze względu na nadal ciężką sytuację epidemiologiczną prawdopodobieństwo przedłużenia tej decyzji jest wysokie. Rodzice muszą monitorować rządowe komunikaty zarówno te dotyczące potencjalnego otwarcia placówek oświatowych, jak i przedłużenia wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.