Karta ciąży (karta przebiegu ciąży) – co to jest?

Czym jest karta przebiegu ciąży? Jest to dokument, który otrzymuje każda ciężarna. Zwykle karta ciąży zakładana jest już na pierwszej wizycie u ginekologa. Notuje się w niej wyniki wszystkich badań, które są przeprowadzane w ciągu 9 miesięcy, ponadto zapisuje się różne uwagi odnośnie do stanu zdrowia przyszłej mamy, szczegółowe informacje o przebiegu ciąży oraz rozwoju płodu. Co jeszcze warto wiedzieć o karcie ciąży?

Czym jest karta ciąży?

Karta przebiegu ciąży (karta ciąży) to bardzo ważny dokument stanowiący potwierdzenie ciąży i będący zarazem jej swoistą kroniką. Powinna ją dostać każda ciężarna, zakłada ją lekarz na pierwszej lub drugiej wizycie. Zapisuje się tam niezbędne informacje związane ze zdrowiem kobiety, przebiegiem ciąży i rozwojem płodu. Dzięki temu, że w jednym miejscu są zgromadzone wszystkie ważne informacje, lekarz ma do nich łatwy dostęp. Jest to również praktyczne rozwiązanie w przypadku zmiany ginekologa lub wizyty u specjalisty bądź w szpitalu.

karta ciąży

Ze względu na to, że karta ciąży jest stale aktualizowana, trzeba ją zabierać na wszystkie badania kontrolne oraz wizyty lekarskie – zarówno te planowane, jak i nieplanowane. Co więcej, ciężarna powinna zabrać ten dokument ze sobą, gdy zgłasza się do szpitala przed porodem. Właściwie to najlepiej mieć kartę ciąży zawsze przy sobie! Dlaczego? W nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia lub życia stanowi ona skondensowaną wiedzę o stanie matki i dziecka, wystarczy, że lekarz, który nigdy wcześniej nie widział pacjentki, spojrzy w kartę i szybko rozezna się w sytuacji – dowie się np., który to tydzień ciąży. Nie będzie też musiał marnotrawić czasu na wykonywanie wszystkich badań, ponieważ wyniki będą zapisane w karcie. Faktem jest, że karta przebiegu ciąży może uratować życie matki i dziecka!

Karta ciąży umożliwia również kobiecie otrzymanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowego! Jak wygląda karta ciąży? Nie ma jednego uniwersalnego wzorca. Każdy szpital lub gabinet ginekologiczny ma swoje autorskie wersje tego dokumentu. Jednak zazwyczaj jest to niewielkich rozmiarów książeczka.

Co zawiera karta ciąży?

Informacje zawarte w karcie ciąży tworzą pełną historię aktualnej ciąży. Ponadto lekarz prowadzący umieszcza w dokumencie informacje z przeszłości, które mogą mieć znaczenie dla przebiegu tej ciąży i rozwoju dziecka, czyli uwagi o przebytych wcześniej ciążach, porodach, ewentualnie o poronieniach i aborcjach. Karta ciąży jak wygląda w praktyce? Na pierwszej stronie umieszczane są podstawowe dane – imię i nazwisko matki, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania. Ponadto jest tam zapisywana data ostatniej miesiączki oraz przewidywany termin porodu, grupa krwi z oznaczeniem czynnika Rh matki i ojca (grupa krwi ojca jest istotna ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu serologicznego). Uzupełniane są również rubryki dotyczące przyjmowanych przez kobietę leków, zlecanych badań i uzyskanych wyników. Zapisywanie wszystkich wyników i pomiarów daje możliwość monitorowania ewentualnych zmian i reagowania, gdy zaczyna się dziać coś złego.

Wyniki jakich badań wpisywane są w kartę ciąży? Są to m.in. badania moczu, morfologia krwi, test obciążenia glukozą, badanie na toksoplazmozę, różyczkę, cytologia szyjki macicy, badanie na wirusowe zapalenie wątroby typu B, badanie na HIV. Na każdej wizycie lekarz zapisuje dane, które dotyczą aktualnego tygodnia ciąży – datę wizyty, wagę matki, pomiar ciśnienia tętniczego, wysokość dna miednicy, ponadto wszystkie zgłoszone lub zaobserwowane dolegliwości, a także tętno płodu, ruchy dziecka, wagę orientacyjnie określaną na podstawie USG, dodatkowo inne parametry uzyskane w badaniu ultrasonograficznym. Zwykle wizyty kontrolne powinny odbywać się co 4. tygodnie do 32. tygodnia ciąży, co 2. tygodnie od 33. do 36. tygodnia ciąży, co tydzień po 36. tygodniu ciąży aż do porodu.

Jakie oznaczenia stosuje się w karcie ciąży?

Karta ciąży jest dokumentem, który zawiera sporą ilość danych. Aby ograniczyć jej objętość, stosuje się w niej wiele skrótów. Nie wszystkie mogą być dla laika zrozumiałe. Oto kilka z tych najczęściej wykorzystywanych oznaczeń: LMP/OM – data ostatniej miesiączki, TNW – termin następnej wizyty, TP/PTP/EDD – szacowany termin porodu, HBD – liczba tygodni ciąży, GA – wiek ciąży według ostatniej miesiączki, AFI – indeks płynu owodniowego, GS/GSD – średnica pęcherzyka ciążowego, ASP/FHR – akcja serca płodu, BDP – szerokość główki od skroni do skroni, CRL – długość płodu od czubka głowy do kości ogonowej, AC – obwód brzucha płodu, TC – obwód klatki piersiowej, HC – obwód główki, FL – długość kości udowej, HL – długość kości ramiennej, LV – szerokość komory bocznej mózgu, NB – kość nosowa, NF – fałd karkowy, NT – przezierność karkowa, OFD – wymiar potyliczno-czołowy, APBD – wymiar przednio-tylny klatki piersiowej, TBD – wymiar poprzeczny klatki piersiowej, TCD – poprzeczny wymiar móżdżku, RR – ciśnienie tętnicze krwi.

W którym tygodniu ciąży zakłada się kartę ciąży?

Zwykle karta ciąży jest zakładana na pierwszej lub drugiej wizycie ginekologicznej – po potwierdzeniu ciąży. Zaleca się, aby pierwsza wizyta odbyła się między 5. a 8. tygodniem od ostatniej miesiączki. Warto pamiętać, że karta przebiegu ciąży musi zostać założona przed 10. tygodniem ciąży. Jest to ważne, aby rodzice otrzymali becikowe. Karta ciąży jest potwierdzeniem, że ciężarna pozostawała pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży, co jest warunkiem wypłacenia zapomogi.

Co jest potrzebne do założenia karty ciąży?

Jedyne, co jest potrzebne do założenia karty ciąży, to dodatni wynik testu ciążowego przeprowadzanego z krwi, czyli potwierdzenie zajścia w ciążę!

Kto wypełnia kartę ciąży?

Założenie karty ciąży, jak również uzupełnianie informacji jest obowiązkiem lekarza (lub położnej). To on podczas każdej wizyty wpisuje do karty ciąży wszystkie dane i wyniki. Dodatkowo w zależności, od tego, jak wygląda karta ciąży, może tam też być miejsce dla przyszłej mamy, gdzie może wpisywać własne spostrzeżenia i uwagi, m.in. kiedy pierwszy raz poczuła ruchy dziecka.

W ciągu całego okresu ciąży, czyli przez 9 miesięcy, karta przebiegu ciąży jest jednym z najważniejszych dokumentów, z którym kobieta nie powinna się rozstawać. Wszystko, co dzieje się z nią i z dzieckiem, znajduje się w tej niewielkiej książeczce! Terminy wizyt, wyniki badań – cała historia ciąży, dlatego ważne jest, aby nosić przy sobie kartę ciąży, koniecznie trzeba ją też zabrać, jadąc do porodu.

Autor: Ewa Krulicka – Blogerka z wieloletnim doświadczeniem, z wykształcenia magister kulturoznawstwa.
Redaktor blogów oraz dużych serwisów o zdrowiu jak i-apteka.pl. Zainteresowania: zdrowie, uroda, naturalne metody leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.