Ile będzie trwał urlop macierzyński w 2016 roku?

Długość urlopu macierzyńskiego to ważna informacja dla rodziców – przysługuje on wszystkim pracującym matkom, a od niedawna także niektórym pracującym ojcom. Od 2 stycznia 2016 roku obowiązywać będą w tym zakresie nowe zasady.

Jak długi będzie urlop macierzyński?

Od nowego roku każda matka nowonarodzonego dziecka, uprawniona do świadczeń z tym związanych, będzie mogła skorzystać z 20-tygodniowego, podstawowego urlopu macierzyńskiego. Do urlopu macierzyńskiego matka będzie mieć prawo już na sześć tygodni przed planowanym porodem. Z tych 20 tygodni, 14 tygodni będzie do wykorzystania wyłącznie przez matkę, pozostałe sześć tygodni urlopu może przejść na ojca, pod warunkiem jednak, że jest on zatrudniony na etacie, pracuje na podstawie umowy zlecenia bądź prowadzi własną działalność gospodarczą. W tych dwóch ostatnich przypadkach prawo do urlopu przysługuje jedynie wtedy, gdy opłacana jest dobrowolna składka chorobowa. Od 2016 roku w przypadku ojca zmieni się też to, że ze swojej części urlopu będzie mógł skorzystać w przeciągu dwóch lat (licząc od narodzin dziecka), dodatkowo ojciec będzie mógł podzielić należny mu urlop na dwie części.

urlop macierzynskiW 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński zostanie połączony z urlopem rodzicielskim, który tym samym wydłuży się z obecnych 26 tygodni do 32 tygodni. Przy większej liczbie urodzonych podczas jednego porodu dzieci urlop zostanie wydłużony do 34 tygodni.

Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

W 2016 roku urlop macierzyński przysługiwać będzie nie tylko mamom zatrudnionym na etacie czy prowadzącym własną firmę. Prawo do zasiłku rodzicielskiego otrzymają także osoby bezrobotne, zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, studenci oraz rolnicy. Co więcej, jeśli zasiłek będzie niższy od kwoty, jaką matka zarabiała przed przejściem na urlop macierzyński, brakująca kwota zostanie wypłacona z budżetu państwa – planowana na 2016 rok wysokość zasiłku rodzicielskiego to 1 tysiąc złotych netto. Tysiąc złotych dostaną także kobiety prowadzące działalność gospodarczą krócej niż dwa lata lub płacące ubezpieczenie chorobowe krócej niż rok – nowelizacja z maja 2015 r. miała pozbawić te matki prawa do zasiłku.

W przypadku, gdy matka prowadzi działalność gospodarczą i będzie pobierać przez 20 tygodni zasiłek macierzyński, ojciec jej dziecka, jeśli będzie w tym czasie zatrudniony, zyska prawo do urlopu rodzicielskiego. Tysiąc złotych zasiłku będzie przysługiwać także tym rodzicom, których dziecko urodzi się w 2015 roku, ale pierwsze urodziny będzie obchodzić w 2016 roku, jednak zasiłek przysługiwać będzie tylko do momentu, w którym dziecko skończy 12 miesięcy.

Jeżeli matka umrze, porzuci dziecko lub nie będzie zdolna do samodzielnej egzystencji, osobami uprawnionymi do urlopu macierzyńskiego oraz pobierania zasiłku macierzyńskiego będą mogli zostać także najbliżsi członkowie rodziny.

Wynagrodzenie dla rodzica na urlopie macierzyńskim

Przez pierwsze 26 tygodni matka otrzymywać będzie sto procent podstawy wymiaru opłacanych składek. Po przejściu na urlop rodzicielski, wysokość świadczeń wyniesie 60 procent dotychczasowego wynagrodzenia, ale gdy będzie to mniej niż tysiąc złotych, rodzic otrzyma wyrównanie.


Źródło: http://www.rodzicielski.gov.pl/aktualnosci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.