Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu Covid-19 – kto może skorzystać?

Mimo że rok szkolny rozpoczął się planowo 1 września i dzieci mogły wrócić do nauki w tradycyjnej formie, dość szybko rząd rozpoczął etapowo wdrażać zdalne nauczanie w poszczególnych rocznikach. Z początkiem listopada zamknięto szkoły również dla najmłodszych uczniówz klas I-III, co zmusiło wielu rodziców do pozostania w domu, jednak podobnie jak wiosną tego roku mogą oni skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zdalne nauczanie: do kiedy?

Nikt nie wie, do kiedy potrwa zdalna nauka, wszystko zależy od sytuacji epidemicznej w kraju. Póki co premier zapowiedział, że w tym roku kalendarzowym dzieci nie pójdą już do szkoły. Nauczanie w formie zdalnej będzie kontynuowane do 23 grudnia, czyli do tradycyjnej przerwy świątecznej, zaś od razu po Nowym Roku rozpoczną się ferie zimowe, które potrwają do 17 stycznia. W odróżnieniu od poprzednich lat ferie odbędą się w jednym terminie dla wszystkich województw.

zasiłek opiekuńczy covid-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu Covid-19

Podobnie jak w trakcie wiosennego lockdownu również jesienią nauczanie online wprowadziło sporo zamieszania w życiu wielu rodzin i spowodowało falę urlopów w zakładach pracy, gdzie nie było możliwości przejścia na tryb zdalny. Pracujący rodzice, którzy wzięli opiekę na dziecko, ponownie mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje do 24 grudnia tego roku. Kwota świadczenia pozostaje bez zmian i wynosi 80% wynagrodzenia.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w sytuacji, gdy z powodu Covid-19 placówka, do której uczęszczało dziecko (m.in. żłobek, przedszkole, szkoła), została zamknięta i rodzic osobiście sprawuje nad nim opiekę. Rodzic, który wziął wolne na opiekę nad dzieckiem, może wnioskować o świadczenie także w przypadku, gdy placówka jest otwarta, jednak nie jest ona w stanie zapewnić dziecku opieki ze względu na epidemiczne ograniczenia w funkcjonowaniu oraz w sytuacji, gdy opieki nad dzieckiem z powodu m.in. zakażenia koronawirusem lub odbywania kwarantanny nie może sprawować niania lub opiekun dzienny.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się także ubezpieczeni rodzice dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych do 24. roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo świadczenie przysługuje ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy placówka (m.in. ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, warsztaty terapii zajęciowej), do której uczęszczała ta osoba, została zamknięta z powodu pandemii i wymagane jest zwolnienie z pracy w celu sprawowania nad nią opieki. Przypadek ten obejmuje również sytuację, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Komu nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie nie przysługuje, gdy jeden z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku opiekę (dotyczy to m.in. osób bezrobotnych lub przebywających na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym). Ponadto zasiłku nie mogą pobierać rodzice, których dzieci korzystają z opieki zapewnianej przez szkołę. Rządowe rozporządzenie zobowiązuje szkoły podstawowe do prowadzenia opiekuńczej działalności dla dzieci z klas I-III, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie epidemii koronawirusa.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dotychczasowe zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal obowiązują, w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wniosek w postaci oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawca, zleceniodawca). Osoby prowadzące działalność pozarolniczą oświadczenie składają w ZUS. Ważną informacją jest to, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przyznawany jest na tzw. ogólnych zasadach.

Ze względu na dużą dynamikę zmian zachodzących w wielu dziedzinach życia, w tym związanych z nauczaniem szkolnym i możliwością ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy uważnie śledzić komunikaty rządu. Wypłacanie świadczeń w obecnej formie zapowiedziane jest do 24 grudnia, na razie nie ma informacji odnośnie do ewentualnego przedłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

*

*