Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu Covid-19 – kto może skorzystać?

Mimo że rok szkolny rozpoczął się planowo 1 września i dzieci mogły wrócić do nauki w tradycyjnej formie, dość szybko rząd rozpoczął etapowo wdrażać zdalne nauczanie w poszczególnych rocznikach. Z początkiem listopada zamknięto szkoły również dla najmłodszych uczniówz klas I-III, co zmusiło wielu rodziców do pozostania w domu, jednak podobnie jak wiosną tego roku mogą oni skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zdalne nauczanie: do kiedy?

Nikt nie wie, do kiedy potrwa zdalna nauka, wszystko zależy od sytuacji epidemicznej w kraju. Póki co premier zapowiedział, że w tym roku kalendarzowym dzieci nie pójdą już do szkoły. Nauczanie w formie zdalnej będzie kontynuowane do 23 grudnia, czyli do tradycyjnej przerwy świątecznej, zaś od razu po Nowym Roku rozpoczną się ferie zimowe, które potrwają do 17 stycznia. W odróżnieniu od poprzednich lat ferie odbędą się w jednym terminie dla wszystkich województw.

zasiłek opiekuńczy covid-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu Covid-19

Podobnie jak w trakcie wiosennego lockdownu również jesienią nauczanie online wprowadziło sporo zamieszania w życiu wielu rodzin i spowodowało falę urlopów w zakładach pracy, gdzie nie było możliwości przejścia na tryb zdalny. Pracujący rodzice, którzy wzięli opiekę na dziecko, ponownie mogą ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje do 24 grudnia tego roku. Kwota świadczenia pozostaje bez zmian i wynosi 80% wynagrodzenia.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia w sytuacji, gdy z powodu Covid-19 placówka, do której uczęszczało dziecko (m.in. żłobek, przedszkole, szkoła), została zamknięta i rodzic osobiście sprawuje nad nim opiekę. Rodzic, który wziął wolne na opiekę nad dzieckiem, może wnioskować o świadczenie także w przypadku, gdy placówka jest otwarta, jednak nie jest ona w stanie zapewnić dziecku opieki ze względu na epidemiczne ograniczenia w funkcjonowaniu oraz w sytuacji, gdy opieki nad dzieckiem z powodu m.in. zakażenia koronawirusem lub odbywania kwarantanny nie może sprawować niania lub opiekun dzienny.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się także ubezpieczeni rodzice dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych do 24. roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo świadczenie przysługuje ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom pełnoletnich osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy placówka (m.in. ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, warsztaty terapii zajęciowej), do której uczęszczała ta osoba, została zamknięta z powodu pandemii i wymagane jest zwolnienie z pracy w celu sprawowania nad nią opieki. Przypadek ten obejmuje również sytuację, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Komu nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Świadczenie nie przysługuje, gdy jeden z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku opiekę (dotyczy to m.in. osób bezrobotnych lub przebywających na urlopie rodzicielskim bądź wychowawczym). Ponadto zasiłku nie mogą pobierać rodzice, których dzieci korzystają z opieki zapewnianej przez szkołę. Rządowe rozporządzenie zobowiązuje szkoły podstawowe do prowadzenia opiekuńczej działalności dla dzieci z klas I-III, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie epidemii koronawirusa.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dotychczasowe zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal obowiązują, w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wniosek w postaci oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawca, zleceniodawca). Osoby prowadzące działalność pozarolniczą oświadczenie składają w ZUS. Ważną informacją jest to, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, który przyznawany jest na tzw. ogólnych zasadach.

Ze względu na dużą dynamikę zmian zachodzących w wielu dziedzinach życia, w tym związanych z nauczaniem szkolnym i możliwością ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy uważnie śledzić komunikaty rządu. Wypłacanie świadczeń w obecnej formie zapowiedziane jest do 24 grudnia, na razie nie ma informacji odnośnie do ewentualnego przedłużenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

*

*


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.